Seda fotograf

Özgeçmiş

2007 yılında Lisans, 2010 yılında Yüksek Lisans ve 2017 yılında Doktora derecelerini Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden almıştır. 2007 yılında Mersin Üniversitesi bünyesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nin kurucu üyelerinden biri olarak 2018 yılı Şubat ayına kadar genç yetişkinlerle çeşitli psikolojik danışma etkinliklerini yürütmüştür. 2017 yılında Geştalt Terapi Eğitiminin kuramsal kısmını başarıyla tamamlamış, hali hazırda süpervizyon ve tez çalışmalarına devam etmektedir. 2018 yılı Eylül ayı itibariyle kurucusu olduğu “Maya Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi”nde Geştalt Terapi yaklaşımının bakış açısı ve uygulamaları temelinde yetişkinlerle psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

Konuşmanın Özeti

Diyalogun Terapist Tarafı

Diyalog kavramının yaygın kullanımı birlikte konuşma olarak görülmektedir. Ancak Geştalt Terapi yaklaşımında vurgulanan diyalog, sıradan bir karşılıklı konuşmanın aksine danışan ve terapist arasında varoluşsal etkileşime dayanan bir ilişkidir. Bu bağlamda Geştalt yaklaşımında diyalog terapötik müdahalenin kendisi hem de terapötik müdahalelerin biçimlendiği bağlamdır. Bu konuşmada diyalog ilişkisindeki terapist deneyimleri ele alınacaktır. Konuşmada, her iki kendiliğin buluşmasına imkan sağlayan diyalog ilişkisinin, terapist açısından ne anlama geldiği, terapist gözünden ilişkinin niteliklerinin nasıl biçimlendiğinin ve terapi sürecine yansımalarının neler olabileceğinin çeşitli örneklerle açıklanması amaçlanmaktadır.