image1

Özgeçmiş:

Psikanalist, psikiyatri uzmanı. Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) üyesidir. Psike İstanbul, İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği kurucu üyesi, eski yönetim kurulu, yayın kurulu ve eğitim komitesi üyesidir. Psike İstanbul bünyesinde eğiticidir. İstanbul Gedik Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir. Amerikan Hastanesi ve kendi muayenehanesinde çalışmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda yayını ve kitap bölümü bulunmaktadır.

Konuşmanın Özeti

Sınır kişilik bozukluğu olan vakalarda psikanalitik psikoterapi

Sınır bozukluklarda kendilikte kalıcı bir hasar vardır ve bu hasar  içe atma, yansıtma ve ilkel bölme gibi karmaşık savunma mekanizmaları ile telafi edilmeye çalışılır. Sınır kendilik, kırılgan yapısını korumak için ya şizoid mekanizmalarla yüzeyel ilişkiler kurar ya da etrafındakilere kuşku ve düşmanlıkla yaklaşır.  İlkel bölme mekanizmasını kullanan bu kişiler yaşamlarının ilk yıllarında ciddi engellenmeler ya da travmalara uğramışlardır. Bu dönemde yaşanan travma sonrası ortaya çıkan dürtü türevi niteliğindeki ilkel duygularla baş edebilmek için bölmeyi kullanmak, kötüyü nesneye yansıtarak iyi olarak kalabilmek bu duygularla başa çıkabilmeye yardımcı olmuştur. Bu sunumda sınır kişilik bozukluğu olan hastalarda bütünüyle iyi ya da bütünüyle kötü kendilik ve nesne tasarımları ve kutuplarının psikanalitik psikoterapi ile onarılmaya, bütünleştirilmeye çalışılması vaka örnekleri ile anlatılacaktır.