ceylan daş

Özgeçmiş:

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü alarak birincilikle bitirmiştir. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Psikiyatri Kliniği’nde yedi yıl asistan olarak çalışmıştır. Bilim uzmanlığı, doktora ve doçentlik ünvanlarını klinik psikoloji alanında Hacettepe Üniversitesi’nden alarak profesör olmuştur. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Araştırma Ödülü’nü kazanmıştır. Davranışçı-bilişsel terapi ve Geştalt terapi yaklaşımı alanlarında uzmandır. Davranışçı-bilişsel terapi yaklaşımı eğitimine İskoçya’da devam etmiştir. Davranışçı-bilişsel terapiler alanında  “Depresyonla Başa Çıkmak” ve alkol kötüye kullanımı ile ilgili “Rakı Şişesinde Balık Olmadan” adında iki kitabı ve kitap bölümleri vardır. Ayrıca Davranışçı-Bilişsel Terapiler Derneği’nin kurucularındandır ve bu alanda uzun yıllar eğitmenlik yapmıştır. Geştalt terapi eğitimini Avrupa ve Amerika’da tamamlamıştır. Son olarak San Francisco Geştalt Terapi okulunu bitirmiştir. Bu konuda Büyümek ve Bütünleşmek: Geştalt Terapi Yaklaşımı adında şu anda 5. baskıda olan bir kitabı vardır. Bu kitap Integration and Growth adıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde de yayınlanmaktadır. Ayrıca Geştalt Terapi yaklaşımı ile ilgili çeşitli kitap bölümleri ve çeşitli yayınları bulunmaktadır. Geştalt Terapi Derneği kurucu üyesi, yönetim kurulu başkanı ve eğitmenidir. Temas. Geştalt Terapi Yaklaşımı adlı dergini editörüdür. Geştalt yaklaşımı ile yapılan temalı yaşantı gruplarını yürütmeye yasal olarak hak kazanmış dünyada sayılı, Türkiye’de ise tek kişi konumundadır. 1994 yılından itibaren serbest olarak çalışmaktadır. Bireysel, aile, çift terapilerinin yanı sıra grup terapileri yapmaktadır.

Konuşmanın Özeti

Yakın İlişkilerde Diyalog

Kuşkusuz yakın ilişkilerde diyalog kurmak çok önemlidir. Bu sunumun amacı yakın ilişkilerde diyalog kurmayı nasıl öğrendiğimizi, bu öğrendiklerimizin ilişkilerimizi nasıl etkilediğini, iletişim kanallarının nasıl kapandığını ve nasıl açılacağı örneklerle açıklanacaktır. Bu amaca ulaşabilmek için öncelikle psikogenetik modelden bahsedilecektir. Psikogenetik model anne-babanız arasındaki ilişkinin sizin ilişkilerinize nasıl damga vurduğu, nasıl bir iz bıraktığı ile ilgilidir. Aynı Türkçe konuşmayı ailemizden öğrendiğimiz gibi nasıl ilişki kuracağımızı, ilişkide nelere önem vereceğimizi, kendimize eş/sevgili seçerken nelerin önemli olduğunu, hangi tepkileri göstereceğimizi ve bunlar gibi ilişkilerle ilgili pek çok konuyu da ailemizden öğreniriz. Nasıl ki konuşmayı taklit ederek ve tekrarlar yoluyla öğreniyorsak ilişkilerle ilgili bilgileri de bu yollarla öğrenir ve öğrendikten sonra da aynı şekilde uygulamaya başlarız. Yine aynı Türkçe konuşmayı öğrenirken olduğu gibi neden o objeye öyle bir isim verildiğini, neden fiillerin ve zamirlerin böyle oluşturulduğunu vb. düşünmeden, sorgulamadan olduğu gibi ezberlersek anne-babamızın ilişkilerle ilgili bize yaşayarak, söyleyerek, davranarak ya da göstererek öğrettiklerini de sorgulamadan, düşünmeden ezberleriz. Ezberlediğimiz için de bunları önceleri beynimizde bilinçli olarak kaydetsek de zamanla bunları fark etmeden uyguladığımız için bilinçdışımızda depolarız. Psikogenetik model bu bilinçdışı örüntülerin incelenmesini,  bilince çıkarılmasını ve değiştirilmesini amaçlar. İlişkilerimizde mutlu ya da mutsuz olmamızın nedeni kader değil psikogenetik ilişki modelimiz ve bu modelde yer alan davranış repertuarımızdır. Dolayısıyla yeni bir davranış repertuarının geliştirilmesi ve mevcut psikogenetik modelimizin yeniden düzenlenmesi yakın ilişkilerimizde iyi bir diyalog kurabilmemiz açısından can alıcı bir özellik taşır.

 

Prof. Dr. Ceylan Daş sempozyumda bu konuşmasının yanı sıra, Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve Prof. Dr. Sibel Mercan ile birlikte “Sınırda Kişilik Bozukluğu’na Psikodinamik, Bilişsel Davranışçı ve Geştalt Terapi’nin Bakışı” başlıklı panelin konuşmacılarından biri olacaktır.