ozlem seyda ulug (1)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini 2003 yılında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde; yüksek lisans eğitimini ise 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda Ruhsal Travma alanında tamamlamıştır. Doktora eğitimine Arel Üniversitesi, Klinik Psikoloji alanında devam etmektedir. 2003-2014 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’nda; 2014-2018 yılları arasında ise Ankara Tıp Fakültesi’nde Alkol Bağımlılığı Birimi’nde psikolog olarak görev yapmıştır. 2008 yılında başladığı Geştalt Terapi eğitiminin 600 saatlik teorik kısmını, 120 saatlik bireysel terapisini, 140 saatlik yaşantı gruplarını, 110 saatlik süpervizyon sürecini tamamlamış ve halen süpervizyon almaya devam etmektedir.

Konuşmanın Özeti

Duygularımın Diyalogu

Hayatımızda birçok konuda, sadece düşüncelerimizle hareket eder, duygularımızın farkında bile olmayız. Üstelik duygularımızın farkında olmadığımızın bile farkında olmayız. Bunu da mantığımıza göre hareket etmenin en doğru yol olduğuna inanarak yaparız. Oysa duygularımız bize ihtiyaçlarımız konusunda yol göstericidir. Duygularımızı bilmeden ne yapacağımızı bilmemiz de çok mümkün olmaz. Ne yapacağımızı bilebilmemiz için mantığımızın yanı sıra duygularımıza da kulak vermemiz gerekliliği Geştalt Yaklaşımının temel önermelerinden biridir. Bu konuşmada Geştalt Yaklaşımı’nın duygulara nasıl vurgu yaptığı ve duygularımızla temas etmenin önemi ele alınması amaçlanmaktadır.