gökhan foto

Özgeçmiş:

İstanbul doğumlu olan Gökhan Çınar, Psikoloji eğitimini Haliç Üniversitesi’nde burslu olarak tamamladığı 2006 yılında klinik psikoloji yüksek lisans programına kabul edildi. Lisans eğitimi süresinde ve yüksek lisans, doktora süreçlerinde Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde nevroz ve psikoz servislerinde stajına ve çalışmalarına devam etti. Türk Psikologlar Derneği’nin bir üyesi olarak alanda çalışmalarına devam ederken, yüksek lisans tezi olarak “Çocuk ve ergenlerde kişilik özelliklerinin uyum ve davranış sorunları üzerinde etkisi” konusunda kapsamlı bir araştırmayı da sürdürdü. Gençlere, ailelere, eğitim kurumlarına, spor kulüplerine yönelik “Ergenlikte Motivasyon”, “Ergen Annesi Olmak”, “Keşfeden Ergen” başlıklı birçok eğitim ve seminerde konuşmacı, eğitimci ve danışman olarak görev almıştır. İstanbul’da kurucu ortaklarından biri olduğu Keşif Psikoloji’de ve psikoterapi alanında çalışmaya devam eden Gökhan Çınar, Oyun Terapileri Derneği’nin de kurucu üyelerinden biridir. “Geştalt Terapi Derneği” bünyesinde Prof. Dr. Ceylan Daş tarafından verilen, kuramsal ve uygulamalı Geştalt Terapi eğitimine dört yıldır devam etmektedir. “Geçecek mi” isimli kitabın yazarıdır.

Konuşmanın Özeti

Ergenlerle Diyalog

Ergenlik dönemi kişinin çocukluktan yetişkinliğe geçiş yolculuğudur. Bu süreç,Geştalt yaklaşımına göre tüm alanın gelişim sürecidir ve ergen süreçte bütünleşmesine olanak tanıyan bedensel, zihinsel ve duygusal dönüşümlerden geçer. Ergenlik döneminde bireyin kendisiyle ve çevresiyle nasıl temas ettiği, nasıl bir diyalog ilişkisi içinde olduğu gelişim açısından önem taşır. Konuşmada “ergenlik döneminde kendilik gelişimi” ve ergenliğin diyalog ilişkisi içinde nasıl ele alındığına yer verilecektir. Bu konuşmada, Geştalt yaklaşımının kendilik gelişimi, alan kuramı, kutuplar, ihtiyaçlar ve temas kavramlarını öne çıkararak ergenlik dönemini nasıl ele aldığını anlatmak ve ergenlik döneminde diyalog ilşkisinin önemine vurgu yapmak amaçlanmıştır. Böylece bireyin yetişkinliğe geçiş süreci, büyüme ve bütünleşme yolculuğu sempozyum katılımcılarıyla paylaşılacaktır. Katılımcıların, “ikinci bir doğum olan” ergenliği Geştalt Terapi Yaklaşımı’nın penceresinden görüp değerlendirmesine yol açmak önemli olacaktır.