1f9ae8e1-cf3b-450b-b5e1-96fe2ff8a580
Özgeçmiş
1983 Gaziantep doğumluyum. 2006 yılında Hacettepe Psikoloji Bölümü’nden, 2017’de ise Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldum. 10 senedir Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nde çalışmamın yanı sıra 2016 yılında başladığım Geştalt Terapi Eğitimi’ne devam etmekteyim.

Konuşmanın Özeti

Diyalogun Felsefesi

‘İnsan Sen’de Ben olur.’
İnsan ilişkisel (Ben-Sen, Diyalog) ve deneyimsel (Ben-O) olmak üzere iki boyutta var olur. Diyalog yani Ben-Sen İlişkisinde, karşımdaki kişiyi ölçüp biçmeden, yargılamadan, kendimden ayrı tutmadan, kendimi bütünüyle vererek ve karşımdakinin de kendisini bütünüyle vermesine olanak vererek, zaman ve mekandan azade yani tam olarak şimdi ve burada gerçekleşen bir karşılıklılık içerisinde özgürce bir araya gelirim. Ben-O ilişkisinde ise tersine O, araştırılıp, incelenip, ölçülüp biçilen bir nesne gibidir… Peki, felsefesinden yola çıkarak, bu kadar uçucu, duyular üstü özellikteki Ben-Sen ilişkisini kurmayı  nasıl kolaylaştırabilirim?