bilgen foto

Özgeçmiş:

2008 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden, 2010 yılında aynı üniversitenin Klinik Psikoloji Bölümünden uzmanlık derecesini alarak mezun olan Bilgen IŞIK KARAŞAHİN, Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı bölümünde çalışmıştır. Bu sürede, bu mesleği icra eden psikolog olarak, kendinin de terapiden yararlanması gerektiğini düşünerek kendine uygun ekolleri araştırmaya başlamış ve Geştalt Terapisi dikkatini çekmiştir. İlk adım olarak, Geştalt Terapi Derneğinin düzenlediği “Hadi Gel: Bu sefer farklı bir film seyredelim.” adlı maratona katılmıştır. 6 gün süren bu terapotik maratondan çok etkilenmiş ve Geştalt Terapi ile ilgili araştırmalarına devam etmiştir. Bu esnada, İngiltere’ye King’s College London üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi’nde 2.Yüksek lisansını yapmıştır. Ardından Türkiye’ye dönmeye karar vermiş, iyi bir psikoterapist olmanın ilk koşulunun farkındalıktan ve kendini tanımaktan geçtiğini düşünerek Geştalt Terapi Derneği kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Ceylan Daş’ın danışanı olmuştur.  Ayrıca, 2015 yılında başladığı 600 saatlik Geştalt Terapi Eğitiminin son yılındadır. Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

Konuşmanın Özeti

Çocuklarla Diyalog

Diyalogun temelinde Martin Buber’in ben-sen diyaloğu kavramı vardır. Çocuk terapisinde, iki kişi iki ayrı insan olarak seans ortamında biraraya gelir. Biri diğerinden daha üstün konumda değildir, daha iyisini bilen, diğeri yerine karar verebilen konumda değildir ve bu eşit ortamı yaratmak terapistin görevidir. Terapist, tüm otantikliğiyle kendi olarak çocukla temasa geçer. Terapist, komut veren, öğreten konumunda değildir. Bu doğrultuda, çocukla olan diyaloğun özellikleri aktarılacaktır.
Çocuk nasıl bir kimlik ortaya koyarsa koysun, terapist onu olduğu gibi kabul eder. Çocuğun ritmine saygı duyar ve bu ritme ayak uydurur. Terapist yorum yapmak için değil, orda olmak ve temas etmek için o ortamdadır ve bu yolla ilişkinin besleneceğini bilir. Konuşmanın amacı, Geştalt yaklaşımında hem Geştalt temel ilkelerini hem de özellikle çocukla çalışırken dikkat edilmesi gerekenleri ele almaktır.