amber foto

Özgeçmiş:

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünü birincilikle tamamlayıp, “İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır. 2009 yılında da yine Hacettepe Üniversitesi’nin Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamayarak uzmanlık derecesini almıştır. Yüksek Lisans ve sonrasında; Ankara ve İstanbul’da psikiyatri ve psikolojik danışma merkezlerinde klinik psikolog olarak çalışmış; bireysel danışmanlıkların yanı sıra eğitim çalışmalarında da bulunmuştur.2010 – 2014 yılları arasında “Geştalt Terapi Derneği” Başkanı Prof.Dr.Ceylan Daş’ın verdiği, amacı yetişkinlerle çalışmaya yönelik Geştalt psikoterapistleri yetiştirmek olan eğitimin kuramsal ve uygulamalı kısmını başarı ile tamamlamıştır. Eğitim saatlerine dahil olarak kendisi de bireysel terapi ve maraton grup süreçlerinden geçmiş olup, süpervizyon ve tez sürecinin içindedir. Prof.Dr.Ceylan Daş’ın devam ettirdiği Geştalt Terapi Derneği yeni dönem eğitimlerinde 2014 yılından bu yana kendisinin eğitim asistanlığını yapmakta ve kendisinden süpervizyon almaya devam etmektedir. İstanbul’da kendi ofisinde yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Konuşmanın Özeti

Kutuplarımın Diyalogu: Merhaba Kutbum Ben Dostum!

Geştalt yaklaşımı içerisinde kutuplar kavramı önemli bir yer tutar. Buna göre de sahip olduğumuz her özellik bir boyut içerisinde yer alır ve bu boyutun varolan iki ucu birbirine zıt özellikler barındırır. Sahip çıkılmayan özellikler ise kişide içsel çatışmalara yol açar. Dolayısıyla, bize yabancı gelen, yani sahiplenmediğimiz yanlarımız bizim kendimizle ilişkimizde sorunlar oluşturabilir.  Diyalog sadece biz ve diğeri arasında olmamakta, kendimizle de diyalog içerisinde olmamız Geştalt yaklaşımı içerisinde önemsenmektedir. Sahip olduğumuz ancak tam anlamıyla sahiplenmediğimiz özelliklerimizle sağlıklı diyalog geliştirmemiz pek mümkün olmamaktadır. Bu sunumda amaç, Geştalt Yaklaşımı’nın kutuplar kavramına bakışını kısaca vurgulamak ve bize tanıdık ve yabancı gelen taraflarımızla nasıl diyalog kurabildiğimizi ya da nasıl kuramadığımızı anlatmaktır. Yani kendimizle ilişkimiz iyi olduğunda bu hangi koşullara bağlı olarak olur, ne gibi koşullar olduğunda diyalog ilişkimiz bozulur ve bozulduğunda bu durum temasımızı nasıl etkiler kısımlarının altının çizilmesi önemsenmektedir.

 

Amber Dalmaz Urfalı, sempozyumda Pınar Haksal Atabay ve Pınar Şakiroğlu Yılmaz ile birlikte “Geştalt Eğitimi Neden Bu Kadar Uzun, Zor ve Eğlenceli” başlıklı konuşmada da yer alacaktır.